సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తిః ||

Saturday, May 15, 2021

శాంతిః శాంతిః శాంతిః

 చెట్టంత మనుషులు.. 

బాగా తెలిసిన ఎందరో మనుషులు..

మొన్న ఒక వార్త, నిన్న ఒక వార్త... 

ఇలా ఎన్నెన్నో వింటూంటే దిగులుమేఘాలు కమ్మేస్తున్నాయి..

తెలిసినవాళ్లందరినీ పేరుపేరునా ఎలా ఉన్నారండీ అని పలకరించాలనిపిస్తోంది. 

కానీ ఎవరిని పలకరిస్తే ఏ వార్త వినాల్సివస్తుందో అని భయంగా కూడా ఉంది.

నిన్నటిదాకా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా మన మధ్య తిరిగినవారు...

ఇవాళ మాయమైపోతున్నారు..

ఎంతటి మహమ్మరి ఇది..

జాతీయ విపత్తు కాదు ఇంకేదో పేరు పెట్టాలి దీనికి..

ఊహూ...ఏ మాట సరిపోవట్లేదు..

అక్షరాలు కుదరట్లేదు...:((

ఇంత అన్యాయమా...అయ్యో.. అని మాత్రం దు:ఖం కలుగుతోంది!!!

ప్చ్!!!

శాంతించు భూమాతా... ఎందరిని నీలో కలిపేసుకుంటే నీ కోపం తీరుతుంది?

శాంతిః శాంతిః శాంతిః


 द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥
 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥


యజుర్వేదంలోని ఈ శాంతి మంత్రార్ధాన్ని క్రింద లింక్ లో చూడచ్చు -

https://www.siddhayoga.org/shanti-mantras/om-dyauh-shantiNo comments: